Nam tiếng Việt

Quê

Về đến quê hương là thấy bản thân nở ra như bỏng ngô trong lò. Vứt, vứt hết. Gác, gác hết. Một đĩa trăng tròn đầy sáng vằng vặc trên đầu mảnh sân trước nhà. Một thảm sao dát trời ngồng ngộng trước con mắt thèm khát của kẻ khù khờ đã quá lâu chìm trong khói của bộn bề đô thị. Dù cho mất điện luân phiên, dù cho chậu bát đũa ngoài sân luôn đầy tù ụ, dù cho đá lạnh làm từ nước lã, dù cho cái nóng, cái khô thiêu đốt hơn ba chục độ C,… em vẫn luôn cần một liều thuốc quê như vậy. Hơn một tháng nữa, bà em quẹt nước mắt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s